نوع مقاله : معرفی

نویسنده

دبیر انجمن علمی دانشجویی گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده

مزرعه آموزشی- پژوهشی گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با مساحت حدود 206 هکتار واقع در مهرشهر کرج (استان البرز) با عرض جغرافیایی 35 درجه و 56 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 50 درجه و 58 دقیقه شرقی با ارتفاع 1160 متر از سطح دریا می‌باشد که در زمینه‌های مختلف، آموزشی، پژوهشی و تولید نقش‌های ویژه‌ای ایفا نموده و پرچم‌دار حرکت‌های نوین در کشور است.

در زمینه آموزشی به درس مهارت‌آموزی، در زمینه پژوهشی به کشاورزی حفاظتی و الگوی کشت و در زمینه تولیدی به تولید کلاس‌های گوناگون بذری و خاک‌ورزی حفاظتی می‌توان اشاره کرد. در حال حاضر نیز با شرکت‌های مختلف ملی و بین‌المللی در زمینه تولید بذر و گیاهان دارویی در حال مذاکره می‌باشد. این مزرعه دارای دو قطعه می‌باشد که برای کاربری‌های مختلف از جمله تولید بذر، آموزش و پژوهش و تعاونی‌های دانشجویی اختصاص یافته است.

در این مقاله علاوه بر معرفی اهداف پژوهشی، آموزشی و تولیدی با دستاورد ها و فناوری ها و تجهیزات مزرعه نیز آشنا خواهیم شد.