فراخوان دریافت مقالات و مطالب علمی در نشریه علمی دانشجویی جوانه

 

بدینوسیله به استحضار می‌رساند، انجمن علمی دانشجویی گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، آماده پذیرش و چاپ مقالات و مطالب علمی در نشریه جوانه (شماره ۶/تابستان ۱۳۹۹) می باشد. لذا از اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشگاه های کشور و فعالان صنایع مربوطه دعوت به عمل می‌آورد تا با توجه به محورهای ذکر شده در پوستر فراخوان، جهت ارسال مقالات، مطالب علمی و اخبار روز در زمینه گرایش‌های مختلف و مرتبط اقدام نمایند.

جهت دریافت پوستر فراخوان از اینجا اقدام کنید.