نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده

توانایی ویرایش دقیق و هدفمند هر نقطه‌ای از ژنوم موجودات برای سال‌های طولانی آرزوی دانشمندان بوده است. با کشف سیستم CRISPR/ Cas9 ابزاری برای اصلاح ژن در اختیار دانشمندان قرار گرفت که در دنیا هیاهویی ایجاد کرد. این ابزار سریع، ارزان و بسیار دقیق‌تر از تکنیک‌هایی است که قبلاً برای ویرایش ژن استفاده می‌شد و دارای طیف گسترده‌ای از برنامه‌های کاربردی بالقوه است.
در این مقاله ابتدا با مفهوم و فرایند کریسپر، سپس کاربرد و دستاورد های  آن در کشاورزی آشنا  می شویم و در نهایت، آینده چنین فرایندی را مورد بررسی قرار میدهیم.