افتخارآفرینی نشریه جوانه در جشنواره حرکت دانشگاه تهران
نشریه دانشجویی جوانه توانست در جشنواره حرکت دانشگاه تهران افتخارآفرینی کند. نتایج مرحله درون دانشگاهی جشنواره حرکت دانشگاه تهران اعلام شد و نشریه علمی تخصصی جوانه توانست عنوان نشریه شایسته تقدیر را کسب کرد. همچنین انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران توانست مقام انجمن برگزیده را کسب کند.  

مطالعه بیشتر

شماره جدید نشریه علمی دانشجویی جوانه منتشر شد
شماره ششم نشریه علمی ترویجی (حرفه‌ای) جوانه به صاحب امتیازی انجمن‌ علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران منتشر شد.در شماره جدید نشریه جوانه، مقاله‌ای دربارة مفهوم، تاریخچه و مزایا و معایب آکواپونیک می‌خوانیم. همچنین در این شماره، مقالاتی با عنوان‌های «اینترنت اشیاء و کشاورزی هوشمند»، «تأثیر موسیقی بر گیاهان»، «مروری بر کاربرد بیوتکنولوژی در صنعت، کشاورزی و محیط زیست» و «اگروفارستری، ضرورتی برای مقابله با تغییر اقلیم و دستیابی به اهداف توسعة پایدار» را می‌خوانیم.شماره جدید جوانه از ورود نودانشجویان به دانشگاه ...

مطالعه بیشتر

شماره پنجم فصلنامه علمی دانشجویی جوانه منتشر شد
شماره پنجم فصلنامه علمی دانشجویی (حرفه ای) جوانه منتشر شد. صاحب امتیازی این فصلنامه متعلق به انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است. لیلا سلیمانپور و ثریا نوید به ترتیب مدیر مسئول و سردبیر این فصلنامه هستند. در این شماره به موضوعاتی از قبیل بررسی بیماری های شایع برنج، آموزش نرم افزار در زمینه شبیه سازی تغییرات اقلیمی، معرفی گیاه‌های بروموس و ازمک و ضرورت آشنایی با بورس کالای کشاورزی پرداخته شده است.

مطالعه بیشتر